7 site-uri destinate pasionaţilor de scris

            De ce am decis să fac această listă? Păi, înainte de toate, aproape cu toţii ne petrecem mare parte a timpului survolând acest spaţiu virtual (chiar eu pot spune că sunt dependentă de flagelul alb-albastru numit Facebook). Apoi, pe lângă această adicţie, mulţi dintre noi suferim şi de cea a devorării cărţilor şi a site-urilor despre cărţi. Aşa că de ce nu să le-am putea compina pe amândouă?
            Why did I decide to do this list? Well, first of all, almost all of us spent most of our time surveying this virtual space (even I can say that I am addicted to the white-blue flagella called Facebook). Then, next to this addiction, most of us also suffer from one that devours the books and sites about books. So why not combine them?  
Oricum, Facebook nu este numai un motor de socializare, pentru că pare că înglobează şi tot ceea ce ţine de divertisment. Nu numai că-ţi găseşti prietenii şi rudele (şi străinii) aici, dar şi filmuleţe, glume, jocuri şi alte aplicaţii, numai printr-un singur click, iar dacă stai să cotrobăi, poţi da peste o mulţime de alte pagini şi oameni interesanţi.
Anyway, Facebook is not only a socialization engine, because it seems that it also includes all it is about entertainment. Not only that you find your friends and relatives (and foreigners) here, but also videos, jokes and other applications with only one click, and if you keep on searching, you may find lots and lots of other pages and interesting people.
Recunosc că sunt o dependentă de cărţi, dar şi de Internet. Prefer totuşi, atunci când vine vorba de cititul unei cărţi, să o ţin în mână decât să o citesc de pe un Kindle sau un laptop, prefer să simt greutatea ei şi să miros parfumul paginilor sale. Cât despre Internet, aici nu caut decât ştiri, bloguri, oameni interesaţi de cărţi şi, bineînţeles, ca orice om de-abia intrat în maturitate, un dram de divertisment.
I admit that I am addicted to books and Internet. I prefer though, when it's about reading a book, to hold it in my hand, rather than read it from a Kindle or a laptop, I prefer feeling its weight and to smell the fragrance of its pages. As for the Internet, I only search here for news, blogs, people interested in books and, of course, like every person that has just reached maturity, a little entertainment.
Ce-i drept,  nu am cotrobăit eu după paginile din lista de mai jos, ci am preluat-o de la Book Riot, modificându-o puţin. Am fost surprinsă când am discovered că pe unele dintre aceste pagini le urmăream deja pe Twitter de multă vreme.
Honestly, I did not search for the pages from the list above, but I've taken it from Book Riot, modifying it a little. I was surprised when I discovered that I was already following some of these pages on Twitter for a while.

1.      Poets & Writers (Poeţi şi scriitori)

Site oficial: Cea mai mare organizaţie naţională non profit care-i serveşte pe scriitorii creativi. The nation's largest nonprofit organization serving creative writers.
Facebook: Îi susţinem pe scriitorii creativi din 1970! Supporting creative writers since 1970!
TwitterPoets & Writers, Inc. este sursa primară de informaţie, suport şi ghidare pentru scriitorii creativi. Poets & Writers, Inc. is the primary source of information, support, and guidance for creative writers.

Cu peste 230.000 de fani pe Facebook şi aproape 109.000 pe Twitter această revistă este o resursă extraordinară pentru scriitori, incluzând informaţii despre concursuri, cereri de suscriere articole despre toate etapele procesului de scriere. Iar paginile lor de Facebook şi Twitter te vor ţine la curent cu ştiri scriitoriceşti, informaţii şi inspiraţie.

With almost 230k fans on  Facebook and almost 109k on Twitter, this magazine is a great resource for writers, including information on contests, calls for submissions, and articles about all stages of the writing process. And their Facebook page keeps you plugged into daily writerly news, information, and writerly inspiration.


2.      Banned Books week (Săptămâna Cărţilor Interzise)

Facebook: 110k fans
Twitter: 4k fans

Paginile de Facebook şi Twitter al Banned Books Week distribuie informaţii despre nedreptăţile comise în lumea literară, cărţile banate şi ştiri despre cenzură.
The Facebook and Twitter pages for Banned Books Week provide information on injustices within the literary world, currently banned books, and breaking stories on censorship.

3.      TED

Site official: www.ted.com/
Facebook7M fans
Twitter: 4M fans
     Scriitorii au nevoie de inspiraţie, iar Convorbirile TED sunt o modalitate bună de a-ţi găsi inspiraţia chiar pe Facebook.
Writers need inspiration and TED Talks are a great way to get that inspiration right on your Facebook timeline.


4.      NaNoWriMo

Facebook: 180k fans
Twitter: 115k fans
NaNoWriMo (Luna Naţională a Scrierii de Romane) nu este doar o lună din noiembrie. Paginile de Facebook şi Twitter ale NaNoWriMo continuă petrecerea postând citate, cum să scrii un text şi informaţii despre programele NaNoWriMo.

NaNoWriMo (National Novel Writing Month) isn’t just limited to the month of November. The Facebook page for NaNoWriMo keeps the party going by posting quotes, writing prompts, and information about programs within NaNoWriMo.


5.      Writers Write (Scriitorii scriu)

Site oficial: writerswrite.co.za/
Facebook: 250k fans
Twitter: 21k fans


            Pentru mai multe citate şi sfaturi pentru scrierea unui roman, nu uitaţi să verificaţi zilnic paginile celor de la Writers Write.
For more quotes and advices check out the page for Writers Write, don't forget to check daily the pages of Writers Write.

6.      Letters of Note

Site official: www.lettersofnote.com/
Facebook: 86K
Twitter : 187K
            Atunci când trăieşti o viaţă din scrisori, e important să-ţi aminteşti că scrisul include comunicare - deci, scrisori. Şi paginile de Facebook şi Twitter ale Letters of Note asigură linkuri către piese de corespondenţă legendare de la scriitori şi nescriitori.
       When living a life of letters, it’s important to remember that writing includes communication – namely, letters. And the Facebook page for Letters of Note provides links to legendary pieces of correspondence from writers and non-writers alike.

7.      The Academy of American Poets

Site oficial: www.poets.org/
Twitter: 49,4K fans
            Cine nu s-a aventurat pe Poets.org ca să găsească poemul perfect pentru o nuntă, intro-ul pentru o sarcină literară, ca să surprindă pe cineva sau chiar pentru o despărţire? Pagina de Facebook o Academiei Poeţilor Americani distribuie poeme (cum e şi de aşteptat), dar şi discuţii despre poezie, rolul ei în vieţile noastre, sfaturi scriitoriceşti şi citate.
       Who hasn’t gone to Poets.org to find the perfect poem for a wedding, Intro to Lit assignment, for wooing someone, or even for breaking up? The Facebook page for the Academy of American Poets delivers poems (as you might expect), but also discussions about poetry, its role in our lives, and writerly advice and quotes.

Postări populare