Apocalipsa

Şi mici şi mari
La geam mi se arată
Îngeri căzuţi cu aripile frânte
Tuciurii de frig şi ger.


Tigri, lei şi alte dobitoace
Ce scăpat-au din temniţele lumii
Se perindă azi ca la şaradă,
Semeţi acum că lumea toată
Murit-a de-a ei mână crudă
Ce sugrumat-a femei, bărbaţi, bătrâni, copii


Merg toţi încolonaţi ca la paradă
Îngeri cu şase rânzi de aripi
Şi lei cu coame de argint,
păsări negre, albe, roşii,
şerpanţi de fier şi de oţel.


Pustiitu-s-au oraşe mii,
Iar străzile-s pline de cadavre,
Dar gloata dobitoacă peste ele trece,
zarvă făcând şi fericind al lor regat.


Omis-a cruda mînă-a morţii
O singură persoană, ce rămas-a
Spre a ferici poporul plin de patos.
Dar cui să-i cânte totul
Când toate-n jur pierit-au?


 Marţi, 21 decembrie 2011


Postări populare