Zbor cosmic / Cosmic flight

Mă scald în al lumii 
Soare-apus în mare, 
Lună şi stele 
Nu răsărit-au încă 
Pe al vremii cer apus.


Vino, iubite, să ne scufundăm
În curcubee de culori,
Soare şi Lună cânta-ne-va iubirea 
Ce multe ori ne-am înnecat-o-n mare.


Un Univers întreg să ne recite dragostea
Ale cărei versuri le-am lăsat pe aripi de pescăruş,
Dragostea să stingă stele
Şi găuri negre să închidă,
Spre infinite văi universale să ne poarte
Unde gând de om nu poate-ajunge. 


P.S.: Am scris-o în ora de română pe un şerveţel, acum câteva luni. Nu e cine ştie ce dar e scrisă de mine. Dacă nu vă place, nu mai citiţi şi căutaţi alt blog. Pace.
P.P.S.: E ultima pe care am scris-o. Nu cred că am să mai scriu vreuna. 
Nebuloasa Orion
Orion Nebula
IN ENGLISH:
I dive in the world's
Sunset in the sea,
Moon and stars
Did not appear 
On the world's fallen sky.


Come, lover, to dive
In rainbows of colors,
Sun and Moon shall sing our love
That so many times we drowned it into the sea.


An entire Universe shall recite our love
Whose verses we abandoned on seagull wings,
Love shall turn off stars
And black holes shall shut down,
To infinite universal valleys to carry us
Where human thought can't reach us.


P.S.: I have written it at the Romanian Language class on a napkin, a few months ago. It is not much, but is written by me. If you do not like it, stop reading it and search for another blog. Peace. 
P.P.S.: This is the last one that I wrote. I do not think I will write another one.
Nebuloasa Îngerului
Angel Nebula

Postări populare