Viitorul Inevitabil / The Inevitable future

       Peste tot în lume există nişte creaturi care nu sunt numite Homo Sapiens Sapiens, ci Homo Idiotus Idiotus sau Homo Plictisitus Plictisitus. Aceste creaturi sunt caracterizate prin adăugarea de comentarii proaste la adresa lui Homo Marte Marte, spunând minciuni despre acesta şi gândind că sunt mai buni decât oricare Homo Echelon sau Homo Marte Soldatus. Este dovedit ştiinţific că aceste creaturi există. Mulţumim lui Dumnezeu că sunt puţini şi nimeni nu-i ascultă şi la sfârşit Homo Marte Marte, Homo Echelon şi Homo Marte Soldatus îi va extermina pe Homo Idiotus Idiotus şi pe Homo Plictisitus Plictisitus, făcându-i să iubească orice în legătură cu Mars şi Echelon. Acesta este viitorul inevitabil. 


Leonida şi cei 300 de spartani, împingându-i pe perşi în prăpastie
aka
Homo Marte Marte şi Mars Army, împingându-i pe cei care adaugă minciuni şi comentarii proaste
la adresa 30 Seconds To Mars.IN ENGLISH:
All over the world are some creatures who are not called Homo Sapiens Sapiens but Homo Idiotus Idiotus or Homo Boredus Boredus. These creatures are characterized by bad commenting about Homo Mars Mars, saying lies about him and thinking they are better than any Homo Echelon or Homo Mars Soldatus. It is scientifically proven these creatures exist. Thank God they are only a few and no one listens to them and in the end Homo Mars Mars, Homo Echelon and Homo Mars Soldatus will exterminate Homo Idiotus Idiotus and Homo Boredus Boredus by making them love everithing about Mars and Echelon. This is the inevitable future.

Postări populare