30 Seconds to Mars - Cultul care schimbă lumea

        Echelon schimbă vieţi şi e o sursă sigură de inspiraţie. Fără muzica lor nu cred că aş fi fost capabilă să îmi termin cartea şi să pun pe hârtie totul. 30 Seconds To Mars înseamnă totul pentru mine pentru că aceşti băieţi au reuşit să facă ceea ce 3 religii şi mii de organizaţii n-au reuşit: să strângă fiecare inimă la un loc şi să le facă pe toate să bată ca una. Au adus speranţă într-o lume care se sfârşea, au adus lumină într-o lume care trăieşte cu Apocalipsa în suflet. Credem acum în schimbare, în iubire, în viaţă. Suntem diferiţi din cauza unei trupe de 3 băieţi numită 30 Seconds to Mars. 
       Nu mai credem în propriile noastre guverne, ci credem în muzica voastră, avem încredere în voi aşa cum avem în propriile noastre mame. Şi nu vrem să ne oprim aici. O să vă urmăm până la capătul lumii şi o să facem mai mult pentru voi decât aţi făcut voi pentru noi. Vă iubim, vă respectăm şi vă susţinem. Continuaţi să faceţi ceea ce faceţi pentru că o faceţi bine. Vă iubim.


P.S.: Nu lăsaţi comentarii absurde după ce aţi citit asta. Eu aşa simt despre 30 Seconds To Mars.
In English:
       Echelon is a life changing and inspiration. Without their music I do not think I would have been able to finish my book and to go on writing down everything. 30 seconds to mars means everything for me because those guys succeeded what 3 religions and thousands of organizations could not done: to bring each heart at one place and to make them all beat as one. They brought hope in a world that was ending, they brought the light into a world that lives with the Apocalypse in its heart. We believe now in changing, in life, in love.We are now different because of a 3 guys band called 30 seconds to mars. 
        We do not believe in our own governments, we now believe in your music, we trust you, guys, as we trust our own mothers. And we do not want to stop here. We will follow you until the end of the world and we will do for you more than you did for us. We love you and respect you and support you. Keep on doing what you are doing because you are doing it well. We love you.
30 Seconds To Mars: Jared, Tomo şi Shannon.


A Beautiful Lie
This is war

Provehito In AltumArmata 30 Seconds To Mars.

P.S. Do not leave absurd comments after reading this. This is what I feel about 30 seconds to Mars.

Postări populare