My books / Cărţile mele

DOORWAYS:1.The Boreal Rose 
                          (2 volumes)
                       2.Bloody Petal
                       3.Broken Wings
                       4.Lost Angel
5.B2
6.George and Time back Traveling (novelette)
7.The Organization or Miss Barson's Missing
8.Pilgrim's Road: Holy Land
9.Little John
10.Fiumicino
11.The Androgynous
12.Homer
13.Caesar's Son
14.The Leopard
15.No ship at the horizon
16.Drawer
17.Medium
18.A Hollywood Murder
19.Back to Basics
20.The Set Up
21. The Time Traveler
22. A million dollar boy
23. Pilmgrim's Road: Santiago de Compostela
24. The Saint
25. Burebista
26. The Boarder


VARIANTA ÎN LIMBA ROMÂNĂ:


PORTALURI: 1. Trandafirul Boreal (2 volume)
                         2. Petala Sângerie
                         3. Aripi Frânte
                         4. Înger Pierdut
5. B2(Titlul se va schimba, bineînţeles!) 
6. George şi Călătoritul înapoi în Timp (nuvelă)
7. Organizaţia sau Dispariţia Doamnei Barson
8. Drumul Pelerinilor: Ţara Sfântă
9. Micul John
10. Fiumicino
11. Androginul
12. Homer
13. Fiul lui Caesar
14. Leopardul
15. Nicio navă la orizont
16. Desenatorul
17. Mediumul
18. O crimă la Hollywood
19. Înapoi la Misticism
20. Înscenarea
21. Călătorul în Timp
22. Un băiat de milioane
23. Drumul Pelerinilor: Santiago de Compostela
24. Sfântul
25. Burebista
26. Graniţa

Postări populare